Om Helsem Byggteneste

Om oss

Helsem Byggteneste as er opptatt av sine kunder, og skal være ditt trygge- og naturlige valg for takst-, og byggesakstjenester.

Vi har lang og bred erfaring innenfor bygningsbransjen.

Kompetanse og erfaring er avgjørende for du som kunde skal får ett kvalitets produkt til konkurransedyktig pris.

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Det Norske Veritas DNV
Det Norske Veritas DNV

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Det Norske Veritas DNV

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Helsem Byggtjeneste tilbyr en rekke tjenester innen takst i Stranda, Sykkelven og omegn

Boligsalgsrapport

Bolig tilstandsrapport er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. Målet med rapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter.

Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om tilstandsrapport. Reglene i Avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig ble endret 1. januar 2022.

Takster for verdi og lån

Verditaksten er en beregning av eiendommen sin verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av eiendom og bygninger, samt

kontroll og angivelse av bygningene sine arealer.

Takstoppdraget beregner dagens tekniske verdi, med fratrekk av eventuelle tekniske forskriftsendringer og slitasje.

Markedsverdien blir satt utfra en vurdering av oppnådd salgspris for sammenlignende eiendommer.

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.

Byggelåns-oppfølging

Hovedformålet er å sikre at:

· Bank som långiver har sikkerhet for at prosjektet går som planlagt, og at byggelånet blir benyttet i tråd med forutsetningen i lånetilsagnet.

· Kunden skal være sikker på at utbetalinger skjer i henhold til inngåtte kontrakter, og at utbetalinger ikke skjer uten at tilsvarende har blitt tilført bygget.

Energimerking

 Når energimerkingen er gjennomført, får du en energiattest. Den skal legges frem når du selger eller leier ut boligen din.

Nye boliger skal alltid energimerkes av en ekspert. Skal du overta en ny bolig, må du påse at den er energimerket før du overtar.

Energikarakteren

Går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer som bygningen eller boligen er beregnet å trenge per kvadratmeter for normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk.

Bistand ved overtagelse av bolig

Når bygget er klart, kaller entreprenøren inn til overtakelsesforretning. Dette er en viktig milepel for ansvarsovergagn mellom utbygger og boligeier.

Bistand fra fagperson i denne fasen, kan spare den nye boligeieren for kostnader og bekymringer.

I denne prosessen er det viktig å kontroller at kontrakt fastsatte ytelser er levert til rett kvalitet.

Som regel har ikke den nye boligeieren de nødvendige kunnskapene for å ivareta dette på en god måte.

Helsem Byggtjenester tilbyr også tjenester innen byggesaker som søknader, prosjektering og uavhengig kontroll i Stranda, Sykkelven og omegn

Ansvarlig søker

I møte med bygningsmyndighetene er det ansvarlig søker sin oppgave å være prosjektet sin fagkyndige, og sørge for at tiltakshaver sine rettigheter og krav blir ivaretatt.

Ansvarlig søker skal fungere som bindelett mellom offentlige myndigheter og de øvrige som har ansvar i byggesaken.

Helsem Byggteneste har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 og 2 som ansvarlig søker.

Søknad om bruksendring

I løpet av boligens sin levetid, kan rom har fått en annen funksjon en det som opprinnelig var byggemeldt. Slike endringer på eiendommen er av flere hensyn viktige å få oppdatert korrekt. Det kan i mange tilfelle bety en økt verdi på eiendommen.

Prosjektering og bistand i byggesak

Har du spørsmål om byggeprosessen? Med faglig bistand sparer du deg for mye tid og usikkerhet. Vi har lang erfaring med å bistå i byggesaker.

Uavhengig byggeteknisk kontroll

Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette gjelder ved søknad om nybygg, eller ombygging av eksisterende bygninger.

Les mer ...

Priser

priser

Veiledende priser på takst tjenester pr. 01.2024.


Med 25% mva.
Tilstandsrapport etter Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)
Leiligheter på ett plan med BRA areal opp til 100 m2 kr 11 450
Fritidsbolig på ett plan med BRA areal opp til 100 m2 kr 15 750
Tomannsbolig ett plan med BRA areal opp til 120 m2kr 15 250
Enebolig inntil to etasjer med BRA areal opp til 190 m2 kr 20 950
Enebolig inntil to etasjer med BRA areal 300 m2 kr 23 900
   

Verditakst

Leiligheter/selveierseksjoner med BRA areal opp til 100m2 kr 5  000
Fritidsbolig med BRA areal inntil 100 m2 kr 6  000
Enebolig inntil to plan med BRA areal inntil 190 m2 kr 6 450
Taksering av tomt - fra kr. >> kr 5 000
   

Tillegg og andre prisopplysninger

Tillegg for etasjeplan kr 2 200
Tillegg for sokkelleilighet / hybel kr 2 200 
Tillegg for krypkjeller kr 2 200
Tillegg pr. etasjeplan, hvor plantegninger mangler, eller ikke viser dagens situasjon kr 1 000
Planskisse i målestokk kr pr. m2 BRA (minimum 60 m2)kr 15
Enkel energiattest - kr pr. m2 BRA (mimimum 190 m2 BRAkr 12
 Enkel beskrivelse for andre bygninger (garasje - uthus.mv under 50m2 BRA)   
kr 2 200
Påslag for kjøpte tjenester - meglerpakke, kommunale tjenester mv.10  prosent

  Administrasjonsgebyr kr 500
 Kjøregodtgjørelse og reisetid, målt en vei - kr/km
kr 35
Tillegg for ferge og veibom kostander

 Betalingsfrist er 15 dager etter faktura dato    

Løsningsorientert

Vi er en løsningsorientert bedrift. Det er viktig for oss som bedrift å løse problemer og møte utfordringer i en jobb.

Fleksibel

Vi anser oss selv som svært fleksible, både når det kommer til arbeidstid, og løsninger for våre kundene.

Sikker

Som kunde hos oss kan du forvente deg profesjonelle og erfarne medarbeidere som har kunden i fokus.

Ta kontakt for et tilbud på takst eller eller tjenester innen byggesaker i Stranda, Sykkelven og omegn

70 26 06 00907 60 155
Bygdavegen 247, 6200 STRANDA
Orgnr 931 587 943